Strona WWW

GRUPA V
"Żeglarze"

Nauczycielki: Teresa Domalewska, Joanna Janiak

 

My jesteśmy „Żeglarze”  nas się nie trzymają  smutki. 

Cała grupa bardzo zgrana, wymyślamy gry i zabawy od samego rana. 

W grupie dominują chłopcy choć w sali porządek nie jest im obcy…

Za to dziewczynki wciąż pomagają i u Pani Basi plusy zbierają. 

Na zajęciach u Pani Teresy gimnastyka - głowy i języka, a Pni Asia to już plastyka. 

Wiedzę swą o świecie ciągle poszerzamy  muzea, teatry, kina wciąż odwiedzamy. 

Nasze motto wszystkim znane  niestety przez niektórych wciąż przyswajane…

 

„…My jesteśmy strażnikami

 

Śmiecić nikomu nie damy

 

Dbajcie wszyscy o przyrodę

 

I o ziemię i o wodę

 

A gdy będzie czysto wszędzie

 

Ziemia lżej oddychać będzie…”

 

Cała grupa już od lat walczy w LOP-ie o nasz czysty świat.