Strona WWW

 


Drodzy Rodzice

dzieci w wieku przedszkolnym

 

13 marca 2019 r. rozpoczyna się proces rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych.

Zapewne już Państwo wiedzą, że przy ul. Bydgoskiej 15 budowane jest nowe przedszkole, które zostanie oddane do użytku od 1 września 2019 r.

W związku z tym, że na dzień rozpoczęcia pierwszego etapu rekrutacji Miasto nie będzie posiadać jeszcze pełnej dokumentacji budynku, wszystkich odbiorów poszczególnych prac, nie można uwidocznić tej placówki w systemie rekrutacyjnym. Taka możliwość zaistnieje po oddaniu do eksploatacji przedszkola przy ul. Bydgoskiej 15 – planowany termin odbioru końcowego obiektu: czerwiec br. Z chwilą oddania obiektu do użytkowania, placówka zostanie włączona do naboru w etapie uzupełniającym.

 

Przypominamy również, że po ogłoszeniu w przedszkolach list dzieci przyjętych i nieprzyjętych, zanim rozpocznie się rekrutacja uzupełniająca, rodzicom dzieci, które nie zostały przyjęte po pierwszym etapie naboru, Prezydent Miasta Świnoujście - zgodnie z przepisami ustawy Prawo oświatowe, ma obowiązek wskazać inne publiczne przedszkole, które może przyjąć dziecko. I już wtedy jednym z przedszkoli z wolnymi miejscami będzie nowa placówka przy ul. Bydgoskiej.

Drodzy Rodzice, aby Wasze dziecko miało zagwarantowane miejsce w placówce przedszkolnej                    w roku szkolnym 2019/2020, wniosek wraz z kompletem wymaganych dokumentów należy złożyć w rekrutacji rozpoczynającej się 13 marca 2019 r.

 

Informujemy o zmianie zasad rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Świnoujście.

Rekrutacja dzieci do wyżej wymienionych palcówek zostanie przeprowadzona TYLKO przy wsparciu systemu elektronicznego www.swinoujscie.przedszkola.vnabor.pl

Zatem rodziców/opiekunów prawnych, którzy nie korzystają z komputera i Internetu, zapraszamy do placówki pierwszego wyboru, gdzie pracownicy służą pomocą przy wypełnieniu wniosku w systemie. Po wprowadzeniu danych, wniosek zostanie wydrukowany i przekazany w celu uzupełnienia podpisów obojga rodziców/opiekunów prawnych.

Pozostałe zasady pozostają bez zmian.

 

 STATUT PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 1 "PEREŁKI BAŁTYKU" W ŚWINOUJŚCIU