Strona WWW


Dyrektor:

mgr Ewa Zdziarska


Wicedyrektor:

mgr Agnieszka Nowicka


Nauczyciele:

Beata Barańska – nauczyciel dyplomowany

Barbara Ćwikła – nauczyciel dyplomowany

mgr Teresa Domalewska – nauczyciel dyplomowany

mgr Joanna Grabowska - nauczyciel dyplomowany 

mgr Joanna Janiak – nauczyciel dyplomowany

mgr Hanna Świerczyńska – nauczyciel dyplomowany

mgr Karolina Kaczmarek – nauczyciel mianowany

mgr Lila Klorek – nauczyciel mianowany

mgr Ewa Komorek – nauczyciel mianowany

mgr Agnieszka Kowalska - nauczyciel mianowany

mgr Hanna Marcinkowska – nauczyciel mianowany

 mgr Ewa Kamińska - nauczyciel kontraktowy

Paulina Skowronek - nauczyciel kontraktowy


Pedagog – mgr Ewa Rogalska – nauczyciel dyplomowany

Logopeda – mgr Aleksandra Matysiak – Turlejska – nauczyciel mianowany