Strona WWW


Przedszkole Miejskie Nr1

,,Perełki Bałtyku"

ul. Warszawska 13

72-600 Świnoujście

Zachodniopomorskie

Telefon: 0-91-3274-614

Fax: 91 3274614

e-mail: pmnr1.perelkibaltyku@gmail.com

strona www: przedszkole-miejskie-nr1.pl

NIP 855-15-77-886

REGON: 320930910

Księgowość Przedszkola - tel. 321 26 44

Bank PEKAO SA Io/ Ś-cie

nr konta: opłaty za godziny świadczenia opieki nad dzieckiem

34 1240 3914 1111 0010 3679 3407

nr konta: opłaty za żywienie

20 1240 3914 1111 0010 3679 3465O NAS


Przedszkole Miejskie Nr1 „Perełki Bałtyku” usytuowane jest przy ulicy Warszawskiej 13 w Świnoujściu. Oferujemy opiekę nad dzieckiem przez 11 godzin w dni robocze w godzinach 6:00 - 17:00

Nasza placówka jest miejscem, w którym panuje atmosfera życzliwości i ciepła a mali mieszkańcy naszego miasta miło spędzają tu czas, chłonąc wiedzę o otaczającym je świecie w kolorowych i przestronnych pomieszczeniach.

Pragniemy, by przedszkolaki były radosne i szczęśliwe, aby miały możliwości wszechstronnego rozwoju poprzez poznanie swoich mocnych i słabych stron. Wspomagamy nasze ,,Perełki Bałtyku" w samodzielnym odkrywaniu i poznawaniu świata poprzez gry i zabawy uznawane za najlepszą formę przekazywania wiedzy oraz poprzez wycieczki, pogadanki i spotkania z ciekawymi ludźmi na terenie przedszkola i poza nim. Działania dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńcze mają formę:

- zabaw rozluźniająco-wyciszających.

- zajęć gimnastycznych

- zajęć plastyczno-technicznych

- zajęć muzyczno-rytmicznych

- zajęć z elementami pojęć matematycznych

- czytania na głos bajek, w tym także terapeutycznych,

- opieki psychologa, logopedy

- bieżącej obserwacji oraz diagnozy dzieci przez nauczycieli poszczególnych grup

- różnorodnego programu zajęć dydaktycznych przygotowujących do nauki czytania i pisania

-  zajęć z języka niemieckiego.

W każdej grupie organizowane są bardzo lubiane przez rodziców i dziadków spotkania okolicznościowe z okazji różnorodnych świąt. Są to również imprezy plenerowe, w których uczestniczą całe rodziny, a także osoby nie związane z przedszkolem. Rodzice mają także możliwość uczestniczenia w tzw. ,,zajęciach otwartych”, w czasie których mogą zobaczyć swoje dziecko na tle grupy oraz poznać niektóre metody i formy pracy w przedszkolu. Do tradycji w naszym przedszkolu należą również obchody Dnia Dziecka i zabawa noworoczna z prezentami dla naszych milusińskich. Wspólnie z dziećmi bierzemy czynny udział w rozmaitych społecznych akcjach charytatywnych typu Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Góra Grosza, Piknik Zintegrowany.


   W roku 2014 nasze przedszkole uzyskało ocenę Kuratorium oświaty w Szczecinie. Wyniki znajdują się w raporcie z załączniku raport z ewaluacji zewnętrznej.


HISTORIA


Nasze przedszkole jest jedną z najstarszych  placówek oświatowych naszego miasta. W maju 2010 roku obchodziło jubileusz 60 - lecia istnienia. Przez ten okres placówka wypuściła w świat tysiące dobrze przygotowanych do dalszej edukacji wychowanków. Nie sposób wymienić nazwisk, ale są to często już trzecie lub czwarte pokolenia.  Zdarza się, że niektórzy wychowankowie wracają do nas w innej roli. Tak jest w przypadku naszych nauczycielek - Panie Ewa Komorek i Ewa Brzozowska są naszymi absolwentkami, a obecnie same kształcą następne pokolenia przedszkolaków.

Dnia 31.03.2009r. W Przedszkolu Miejskim nr.1 w morskiej scenerii odbyła się uroczystość Nadania Imienia Placówce "Perełki Bałtyku", na którą przybyło wielu zaproszonych gości. Przed częścią oficjalną Nadania Imienia odbyły się występy artystyczne dzieci. Cała uroczystość dla wszystkich przyjaciół placówki a przede wszystkim dla przedszkolaków była wielkim przeżyciem. Teraz nasze logo jest wizytówką przedszkola i promocją nadmorskiego, pięknego Świnoujścia.

 

 

Postępowanie rekrutacyjne i uzupełniające 

w roku szkolnym 2019/2020


 

      Informujemy o zmianie zasad rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Świnoujście.

 

      Rekrutacja dzieci do wyżej wymienionych palcówek zostanie przeprowadzona TYLKO przy wsparciu systemu elektronicznego www.swinoujscie.przedszkola.vnabor.pl

 

      Zatem rodziców/opiekunów prawnych, którzy nie korzystają z komputera i Internetu, zapraszamy do placówki pierwszego wyboru, gdzie pracownicy służą pomocą przy wypełnieniu wniosku w systemie. Po wprowadzeniu danych, wniosek zostanie wydrukowany i przekazany w celu uzupełnienia podpisów obojga rodziców/opiekunów prawnych.

 

      Pozostałe zasady pozostają bez zmian.


Drodzy Rodzice

 

      13 marca 2019 r. rozpoczyna się proces rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych.

      Zapewne już Państwo wiedzą, że przy ul. Bydgoskiej 15 budowane jest nowe przedszkole, które zostanie oddane do użytku od 1 września 2019 r.

      W związku z tym, że na dzień rozpoczęcia pierwszego etapu rekrutacji Miasto nie będzie posiadać jeszcze pełnej dokumentacji budynku, wszystkich odbiorów poszczególnych prac, nie można uwidocznić tej placówki w systemie rekrutacyjnym. Taka możliwość zaistnieje po oddaniu do eksploatacji przedszkola przy ul. Bydgoskiej 15 – planowany termin odbioru końcowego obiektu: czerwiec br. Z chwilą oddania obiektu do użytkowania, placówka zostanie włączona do naboru w etapie uzupełniającym.

 

      Przypominamy również, że po ogłoszeniu w przedszkolach list dzieci przyjętych i nieprzyjętych, zanim rozpocznie się rekrutacja uzupełniająca, rodzicom dzieci, które nie zostały przyjęte po pierwszym etapie naboru, Prezydent Miasta Świnoujście - zgodnie z przepisami ustawy Prawo oświatowe, ma obowiązek wskazać inne publiczne przedszkole, które może przyjąć dziecko. I już wtedy jednym z przedszkoli z wolnymi miejscami będzie nowa placówka przy ul. Bydgoskiej.

      Drodzy Rodzice, aby Wasze dziecko miało zagwarantowane miejsce w placówce przedszkolnej w roku szkolnym 2019/2020, wniosek wraz z kompletem wymaganych dokumentów należy złożyć w rekrutacji rozpoczynającej się 13 marca 2019 r.