Strona WWW

 

Drodzy rodzice dzieci biorących udział

w rekrutacji do publicznych przedszkoli i klas I publicznych szkół podstawowych

 

        W związku z sytuacją epidemiologiczną i ograniczeniami przemieszczania się, statut zakwalifikowania/niezakwalifikowania oraz w późniejszym etapie przyjęcia/nieprzyjęcia dziecka do przedszkola lub szkoły, można sprawdzić logując się na konto kandydata w systemie rekrutacyjnym, gdzie będą te informacje dostępne. Dodatkowo rodzic, który podał adres e-mail przy wypełnianiu wniosku o przyjęcie do placówki, dostanie powiadomienie na skrzynkę mailową o statusie zakwalifikowania/niezakwalifikowania (przyjęcia/nieprzyjęcia).

 

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy placówek.

 

Uwaga Rodzice !!!

 

 

Termin składania kart

 

na dyżur letni

 

zostaje przedłużony

 

do 10 kwietnia 2020 r.

 

 do godz. 15:00.Drodzy Rodzice!


W dniach od 16. 03 do 13. 04 nasze przedszkole jest zamknięte.

          

          W związku z zagrożeniem epidemiologicznym, spowodowanym szerzeniem się KORONAWIRUSA SARS COV-COV 2 i  rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID – 19, z myślą o naszych wychowankach zostały przygotowane materiały edukacyjne związane z realizacją Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego.

              Materiały będą udostępniane przez nauczycieli poszczególnych grup codziennie od 23 marca do odwołania na stronie internetowej przedszkola.

       

W związku z tą sytuacją na stronie, w zakładce DOKUMENTY, dostępna jest też karta na dyżur letni .

Wypełnioną kartę można wysłać emailem na adres pmnr1.perelkibaltyku@gmail.com


Prosimy śledzic informacje na naszej stronie internetowej. 

Będziemy na bieżąco informować o pracy naszej placówki.


W tych trudnych dniach życzymy Państwu zdrowia i wytrwałości.

 

Drodzy Rodzice

dzieci kandydujących do klasy I szkoły podstawowej

oraz dzieci przedszkolnych

       W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną, m.in. zawieszeniem zajęć w szkołach, a w związku z tym zamknięciem placówek, proces rekrutacj do klasy I publicznej szkoły podstawowej będzie odbywać się w sposób umożliwiający wykorzystanie innych metod dostarczenia dokumentów niż wizyta osobista rodziców w placówce.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Edukacji Narodowej, pismo nr DKO-WOK.4030.39.2020.MŁ z dnia 17 marca 2020 r., wprowadza się możliwość dostarczenia obowiązujących dokumentów w procesie rekrutacji jak niżej:

  1. przesłanie zeskanowanych dokumentów (wraz z widocznymi podpisami rodziców/opiekunów prawnych) na skrzynkę mailową placówki lub ePUAPem,
  2. wykonanie zdjęcia dokumentów telefonem komórkowym (wraz z widocznymi podpisami rodziców/opiekunów prawnych) i przesłanie na skrzynkę mailową placówki lub ePUAPem,
  3. dostarczenie i pozostawienie dokumentów w skrzynce/urnie udostępnionej przed wejściem do placówki.

Dodatkowych informacji udzielą pracownicy placówek.

Po ustaniu zagrożenia będzie możliwe uzupełnienie dokumentacji w postaci papierowej.

 

OFICJALNE PISMO

Administrator/Gmina Miasto Świnoujście/Urząd Miasta Świnoujście z siedzibą w Świnoujściu, ul. Wojska Polskiego 1/5, informuje Panią/Pana o realizacji nałożonego na administratora obowiązku informacyjnego istniejącego w przypadku pozyskiwania danych osobowych zgodnie z art. 13, 14 i 15 rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) zwanego RODO.

Inspektor ochrony danych w Gminie Miasto Świnoujście/Urzędzie Miasta Świnoujście: Dane kontaktowe: Inspektor ochrony danych: Urząd Miasta Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5 72-600 Świnoujście, telefon: 91 3278595, e-mail: iod@um.swinoujscie.pl

Informuję o prawie żądania od Urzędu Miasta Świnoujście dostępu do danych osobowych, prawie do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych w zakresie uregulowanym w RODO. Jednocześnie informuję o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, iż dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami RODO. Pełna treść klauzuli informacyjnej dotyczącej obowiązków Administratora/Gminy Miasto Świnoujście/Urzędu Miasta Świnoujście zamieszczona jest na stronie BIP oraz na stronie http://www.swinoujscie.pl/pl/contents/content/37/12846