Strona WWW



Drodzy Rodzice!
 
 
Od 1 września Wasze dzieci wracają do przedszkola. 
Nasza placówka będzie czynna w godzinach 6:30 do 16:30.
Prosimy, aby dzieci nie przynosiły ze sobą żadnych zabawek ani dodatkowych akcesoriów. 
Poniżej znajdują się procedury obowiązujące w nowym roku szkolnym. 
Terminy zebrań w poszczególnych grupach podamy w późniejszym terminie.


Procedura przyprowadzania i odbioru dzieci (POBIERZ)
Procedura bezpieczeństwa (POBIERZ)
Procedura przebywania na świeżym powietrzu (POBIERZ)
Procedura żywienia (POBIERZ)

 
 

Uwaga!

Informacja dla rodziców dzieci trzyletnich
rozpoczynających edukację przedszkolną we wrześniu 2020r.
 
 


ZEBRANIA ORGANIZACYJNE Z RODZICAMI DZIECI TRZYLETNICH
W DNIACH OD 24 - 27 sierpnia O GODZINIE 16:00
(WEDŁUG INFORMACJI TELEFONICZNEJ)


PROSIMY O PRZYBYCIE JEDNEGO RODZICA (BEZ DZIECKA)
Zgodnie z wymogamia GIS każdy rodzic uczestniczący w zebraniu powinien posiadać maseczkę lub przyłbicę.
Środki do dezynfekcji rąk znajdują się przy wejściu do placówki.

W załączniku kilka cennych wskazówek dotyczących adaptacji dziecka w przedszkolu.

ZAŁĄCZNIK - ADAPTACJA TRZYLATKA

 


Drodzy Rodzice!

Dyrekcja przedszkola informuje, iż na dyżur letni 
zakwalifikowane zostały wszystkie dzieci, 
których rodzice złożyli stosowne oświadczenia, 
po uprzednim złożeniu kart zgłoszenia.

Lista dzieci do wglądu u dyrekcji przedszkola.
 
 
 

Szanowni Państwo

 

Z okazji nadchodzącego Dnia Dziecka Fundacja RECAL, wspólnie z Dworem Artusa w Toruniu, przygotowała unikatowe przedsięwzięcie artystyczne. W pełni bezpieczne, bo w całości online (relacja na Facebook’u), a dodatkowo interaktywne za pośrednictwem platformy ZOOM!

 


Przedstawienie teatralne "Ala na tropach recyklingu" mówi ono m. in. o selektywnej zbiórce opakowań prezentując wartości takie jak przyjaźń, pogoda ducha oraz aktywność fizyczna. A przede wszystkim to przygody Alugatora, Ali i Jarka w ciekawy sposób zachęcające do recyklingu opakowań, a w szczególności tych aluminiowych. Spektakl kierowany jest do dzieci w wieku 6-10 lat. Trwa około 40 minut.

 

Zachęcamy do oglądania na żywo w dniu 1 czerwca 2020 r. o godzinie 18.30. Na Facebook’u będzie relacja. Link do naszego wydarzenia na https://www.facebook.com/events/956817648096253/.

 

Link do zwiastuna spektaklu https://www.youtube.com/watch?v=qNrUPkSuBw4.

 
 
 
 

Uwaga Rodzice!


         W związku z ograniczeniem funkcjonowania placówek oświatowych Dyrektorzy przedszkoli po uzyskaniu zgody Organu Prowadzącego postanowili, iż każde przedszkole w  Świnoujściu organizuje dyżur letni przez dwa miesiące, tj. w miesiącu lipcu i sierpniu. Dzieci zapisane na dyżur letni będą korzystać z opieki w swoim macierzystym przedszkolu.

Karty zgłoszenia na miesiąc lipiec zostaną przekazane do naszej placówki przez Dyrektorów przedszkoli, w których Państwo ubiegali o miejsce w sezonie letnim.

W rekrutacji na dyżur letni będą brane pod uwagę tylko wnioski, które były złożone w terminie.


NOWYCH ZGŁOSZEŃ NA DYŻUR LETNI NIE PRZYJMUJEMY!!

    

      Zgodnie z obowiązującą aktualnie w przedszkolu „Procedurą zapewnienia bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem COVID-19”  i zaleceniami MEN w pierwszej kolejności przyjmowane będą dzieci rodziców pracujących w systemie ochrony zdrowia, służbach mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19. Następnie przyjmowane będą dzieci według kryteriów zawartych w wyżej wymienionej procedurze.

          Informujemy również, iż przy zastosowaniu wytycznych GIS, Dyrektor ustala w porozumieniu z Organem Prowadzącym ilość grup dziecięcych w przedszkolu w oparciu o realne możliwości kadrowe, przy czym liczba dzieci w jednej grupie przedszkolnej może maksymalnie wynosić 10, 12 osób plus 2 dzieci po uzgodnieniu z Organem Prowadzącym.

        

W związku z powyższym Rodzice dzieci zapisanych na dyżur letni w miesiącu lipcu i sierpniu zobowiązani są dostarczyć dokumenty lub przesłać do dnia 05.06.2020 r. do godziny 15.00 na adres mailowy przedszkola: pmnr1.perelkibaltyku@gmail.com

 • skanu oświadczenia o odpowiedzialności za podjętą decyzję w zakresie wysłania dziecka do  przedszkola (załącznik nr 1)
 • skanu zaświadczenia o zatrudnieniu - obowiązujący w placówce dokument ,który zawiera informację, iż wykonywanie przez  w/w osobę obowiązków służbowych/zawodowych uniemożliwia sprawowanie opieki nad dzieckiem w miesiącu  lipcu  lub sierpniu 2020 r. (załącznik nr 2).


Jeżeli nie dokonają Państwo niezbędnych formalności w wyznaczonym terminie karty zgłoszenia dziecka na dyżur letni nie będą rozpatrywane.


Rodziców, którzy chcą zrezygnować z  miejsca w przedszkolu w okresie letnimi, w miesiącu lipcu i sierpniu również prosimy o wiadomość  przesłaną na adres mailowy.


Listy dzieci przyjętych na dyżur letni zostaną opublikowane na stronie internetowej przedszkola w dniu 15.06.2020 r. o godzinie 12.00.


ZAŁĄCZNIK NR 1 (pobierz)

ZAŁĄCZNIK NR 2 (pobierz)

 

 


Szanowni Rodzice


     Informacja  w sprawie wznowienia funkcjonowania Przedszkola nr 1 ,,Perełki Bałtyku”


     Zgodnie z wytycznymi MEN od dnia 06.05.2020r. mogą być otwarte żłobki i przedszkola. Nasza placówka zostanie uruchomiona 18 maja 2020 r.

   Zgodnie z wytycznymi MEN w pierwszej kolejności z przedszkola będą mogły skorzystać  dzieci rodziców pracujących. Pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19.  Dyrektor wspólnie z organem prowadzącym określi szczegółowe rozwiązania w zakresie przyjęcia do przedszkola.

   Otwarte przedszkola będą funkcjonować w reżimie sanitarnym, co oznacza wiele zmian w ich codziennej działalności. W celu zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa zostaną wdrożone liczne wewnętrzne procedury oparte na wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia.

      Po zapoznaniu się z procedurami i uzupełnieniu stosownego oświadczenia i zaświadczenia z zakładu pracy rodzic/ opiekun prawny zgłasza do dyrektora placówki potrzebę przyprowadzenia dziecka do przedszkola OD 18 MAJA 2020 R..

     Informację tą NALEŻY PRZEKAZAĆ do dnia 14 maja (CZWARTEK) 

do godz. 15.00, kto z Państwa deklaruje powrót dziecka do przedszkola.

 Informację prosimy przekazywać drogą elektroniczną na adres pmnr1.perelkibaltyku@gmail.com, bądź telefonicznie pod nr tel. 91 327 46 14

Rodzic może przyprowadzić dziecko do przedszkola wyłącznie po otrzymaniu potwierdzenia telefonicznego lub drogą e-mail od dyrekcji przedszkola.

       Zgłoszenia przesyłane przez rodziców po wyznaczonym terminie będą rozpatrywane sukcesywnie, w zależności od możliwości organizacyjnych placówki. Kwestia kolejności przyjmowania dzieci do przedszkola została uregulowana wytycznymi GIS, oraz Ministra Zdrowia .

       Dyrektor Przedszkola informuje, że ze względów organizacyjnych oraz kadrowych może nie przyjąć wszystkich dzieci zgłoszonych przez rodziców.


     Rodzice zobowiązani są do zapoznania się z obowiązującymi od dnia 18.05.2020 r. procedurami, które umieszczone są na stronie internetowej każdej grupy oraz na drzwiach wejściowych do placówki.
 
 1. Informacje dla rodziców – rady pedagoga (pobierz)
 2. KRYTERIA PRZYJĘCIA DZIECKA (pobierz)
 3. OŚWIADCZENIA DLA RODZICÓW (pobierz)
 4. ZAŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU (pobierz)
 5. Zgoda na pomiar temperatury ciała (pobierz)
 6. PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA W PRZEDSZKOLU NR 1 (pobierz)
 7. PROCEDURA PRZEBYWANIA DZIECI NA ŚWIEŻYM POWIETRZU (pobierz)
 8. PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIORU DZIECKA (pobierz)
 9. PROCEDURA ŻYWIENIA (pobierz)



Drodzy Rodzice

W załączniku wytyczne GIS z dnia 4 maja 2020 r.
Informacje i procedury  dotyczące otwarcia naszej placówki  od 18 maja 2020 r. umieszczone zostaną po decyzji samorządu.

Dyrekcja przedszkola

WYTYCZNE (POBIERZ)



Świnoujście, dnia 30 kwietnia 2020 r.

 

 

Komunikat w sprawie otwarcia żłobków i przedszkoli

 

          Prezydent Miasta Świnoujście zawiadamia, że w związku z informacją przekazaną przez Premiera Mateusza Morawieckiego w dniu 29 kwietnia 2020 r. o otwarciu żłobków i przedszkoli, konieczne jest podjęcie wielu czynności i przeprowadzenie konsultacji zarówno z dyrektorami placówek jak i rodzicami dzieci. Wydano dyrektorom polecenie niezwłocznego dokonania analizy aktualnego zapotrzebowania rodziców na zapewnienie opieki dzieciom oraz stopnia przygotowania placówek do ponownego uruchomienia, przy uwzględnieniu wymaganego poziomu bezpieczeństwa sanitarnego i wytycznych organów administracji rządowej.

     Dyrektorzy placówek są zobowiązani do opracowania wewnętrznych procedur bezpieczeństwa na terenie instytucji.

      Rodzice i opiekunowie prawni dzieci zobowiązani będą do złożenia pisemnego oświadczenia o odpowiedzialności za podjętą decyzję w zakresie wysłania dziecka do  żłobka lub przedszkola.

          Po spełnieniu wszelkich niezbędnych warunków zostanie ustalony ostateczny termin przyjmowania dzieci, o którym zostaną Państwo poinformowani za pośrednictwem mediów.




WIELKANOC

Kliknij na miniaturkę, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij "zamknij", aby wyjść.


Wielkanoc to czas otuchy i nadziei.


Życzymy, aby Święta Wielkanocne

przyniosły spokój ……

napełniły  Was pokojem i wiarą

w tym trudnym dla Nas wszystkich czasie….

Życzymy wszystkim dużo zdrowia, 

oraz  samych radosnych chwil spędzonych z najbliższymi…

 

 Dyrekcja i Pracownicy

 Przedszkola nr 1 ,,Perełki Bałtyku”


.............................................................................................................................................

  

Drodzy rodzice dzieci biorących udział

w rekrutacji do publicznych przedszkoli i klas I publicznych szkół podstawowych

 

        W związku z sytuacją epidemiologiczną i ograniczeniami przemieszczania się, statut zakwalifikowania/niezakwalifikowania oraz w późniejszym etapie przyjęcia/nieprzyjęcia dziecka do przedszkola lub szkoły, można sprawdzić logując się na konto kandydata w systemie rekrutacyjnym, gdzie będą te informacje dostępne. Dodatkowo rodzic, który podał adres e-mail przy wypełnianiu wniosku o przyjęcie do placówki, dostanie powiadomienie na skrzynkę mailową o statusie zakwalifikowania/niezakwalifikowania (przyjęcia/nieprzyjęcia). 

                       Dodatkowych informacji udzielają pracownicy placówek.

 

 

Uwaga Rodzice !!!

  

Termin składania kart 

na dyżur letni 

zostaje przedłużony

do 10 kwietnia 2020 r.

 do godz. 15:00.



Drodzy Rodzice!


W dniach od 16. 03 do 13. 04 nasze przedszkole jest zamknięte.

          

          W związku z zagrożeniem epidemiologicznym, spowodowanym szerzeniem się KORONAWIRUSA SARS COV-COV 2 i  rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID – 19, z myślą o naszych wychowankach zostały przygotowane materiały edukacyjne związane z realizacją Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego.

              Materiały będą udostępniane przez nauczycieli poszczególnych grup codziennie od 23 marca do odwołania na stronie internetowej przedszkola.

       

W związku z tą sytuacją na stronie, w zakładce DOKUMENTY, dostępna jest też karta na dyżur letni .

Wypełnioną kartę można wysłać emailem na adres pmnr1.perelkibaltyku@gmail.com


Prosimy śledzic informacje na naszej stronie internetowej. 

Będziemy na bieżąco informować o pracy naszej placówki.


W tych trudnych dniach życzymy Państwu zdrowia i wytrwałości.

 


Drodzy Rodzice

dzieci kandydujących do klasy I szkoły podstawowej

oraz dzieci przedszkolnych

       W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną, m.in. zawieszeniem zajęć w szkołach, a w związku z tym zamknięciem placówek, proces rekrutacj do klasy I publicznej szkoły podstawowej będzie odbywać się w sposób umożliwiający wykorzystanie innych metod dostarczenia dokumentów niż wizyta osobista rodziców w placówce.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Edukacji Narodowej, pismo nr DKO-WOK.4030.39.2020.MŁ z dnia 17 marca 2020 r., wprowadza się możliwość dostarczenia obowiązujących dokumentów w procesie rekrutacji jak niżej:

 1. przesłanie zeskanowanych dokumentów (wraz z widocznymi podpisami rodziców/opiekunów prawnych) na skrzynkę mailową placówki lub ePUAPem,
 2. wykonanie zdjęcia dokumentów telefonem komórkowym (wraz z widocznymi podpisami rodziców/opiekunów prawnych) i przesłanie na skrzynkę mailową placówki lub ePUAPem,
 3. dostarczenie i pozostawienie dokumentów w skrzynce/urnie udostępnionej przed wejściem do placówki.

Dodatkowych informacji udzielą pracownicy placówek.

Po ustaniu zagrożenia będzie możliwe uzupełnienie dokumentacji w postaci papierowej.

 

OFICJALNE PISMO

Administrator/Gmina Miasto Świnoujście/Urząd Miasta Świnoujście z siedzibą w Świnoujściu, ul. Wojska Polskiego 1/5, informuje Panią/Pana o realizacji nałożonego na administratora obowiązku informacyjnego istniejącego w przypadku pozyskiwania danych osobowych zgodnie z art. 13, 14 i 15 rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) zwanego RODO.

Inspektor ochrony danych w Gminie Miasto Świnoujście/Urzędzie Miasta Świnoujście: Dane kontaktowe: Inspektor ochrony danych: Urząd Miasta Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5 72-600 Świnoujście, telefon: 91 3278595, e-mail: iod@um.swinoujscie.pl

Informuję o prawie żądania od Urzędu Miasta Świnoujście dostępu do danych osobowych, prawie do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych w zakresie uregulowanym w RODO. Jednocześnie informuję o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, iż dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami RODO. Pełna treść klauzuli informacyjnej dotyczącej obowiązków Administratora/Gminy Miasto Świnoujście/Urzędu Miasta Świnoujście zamieszczona jest na stronie BIP oraz na stronie http://www.swinoujscie.pl/pl/contents/content/37/12846